Despre receptarea lui Cioran în Brazilia: Paulo Jonas de Lima Piva în dialog cu Fernando Klabin

Lapunkt.ro, 2 martie 2017

Fernando Klabin: Cum ati ajuns la gândirea lui Cioran, ce v-a atras atentia cel mai mult la acest gânditor?

Paulo Jonas de Lima Piva: Primul meu contact cu gândirea lui Cioran a fost, de fapt, o poticnire, o descoperire, o întâmplare. S-a produs prin celebra ediție a suplimentului “Mais!” din ziarul Folha de S. Paulo. În afară de mine, cred că mulți cititori ai lui Cioran l-au cunoscut astfel. Era o duminică din februarie 1995. Câteva luni mai târziu, Cioran a murit. Iar această întâlnire fusese foarte potrivită. Atunci, mă simțeam deranjat de soluțiile propuse de Nietzsche, Camus și Sartre pentru chestiunea nihilismului. Ei nu reușeau să fie convingători cu vorbăria aceea despre dincolo de om, umanism și angajament revoluționar. Mai degrabă mă seducea conștiința lui Antoine Roquentin, protagonistul din Greața lui Sartre. Dar acesta era un biet personaj, încarnare a unui Sartre care n-a existat niciodată, dar care s-a renegat pe sine prin intermediul marxismului. Tocmai în momentul acela apăruse suplimentul “Mais!”, oferindu-mi pasaje din Silogismele amărăciunii și din alte lucrari ale lui Cioran. Nu există soluție pentru nihilism! Așa simteam și așa gândeam, doar că nu găseam niciun ecou al acestei intuiţii în opera vreunui mare gânditor. Iar Cioran venise să spună – firește, într-un mod mult mai frumos – exact ceea ce gândeam eu. “Tipul ăsta e pentru mine”, mi-am spus în mine însumi. Iar, ziua următoare, o fericită surpriză: Tratat de descompunere și Silogismele amărăciunii erau de vânzare. La preț de nimic, pe o tarabă de cărți la Universitatea din São Paulo. N-am scăpat ocazia. Mi-am cumpărat cele două cărți și am ieșit de acolo practic devorându-le. În clipa aceea, i-am lăsat de o parte pe Nietzsche, Camus, Sartre și Roquentin însuși …

Gândirea lui Cioran gaseste un teren fertil în Brazilia? Care dintre aspectele ei sunt cele mai discutate?

Din punctul de vedere al filosofiei universitare, cu excepția unor șarlatani care apar ici și colo, există câțiva cercetători serioși precum José Thomaz Brum, Flamarion Ramos, Rodrigo Inácio Menezes și dumneavoastră, fiecare la modul său, care muncesc cu rigoare și creativitate analizînd opera lui Cioran. Interesul pentru studierea operei lui crește în rândul studenților de Filosofie, fie la nivelul de inițiere științifică, fie la masterat. Ceea ce mă deranjează este faptul că sunt unii habotnici care încearcă să-l instrumentalizeze pe Cioran înspre religie. Cioran ar muri de râs în faţa unei asemenea întreprinderi…

L-am putea considera pe Cioran un Pyrrhon al secolului 20?

Deși, în opinia mea, scepticismul pe care îl are Cioran în vedere este cel al lui Pyrrhon și nu acela al adepţilor lui Sextus Empiricus și al academicilor atunci când se referă la sceptici, tind să-l înțeleg pe Cioran, din ce în ce mai mult, drept un sofist. Dar sofist nu în sensul acela stupid născocit de Socrate, Platon, Aristotel și de întreaga narativă dominantă din istoria filosofiei, ca și cum ar fi vorba de un palavragiu ordinar, un șmecher pus să câștige cu orice preț disputele teoretice. Ci sofist în sensul care i-a fost acordat de Michel Onfray și de alții acestui curent. Adică, un filosof, un filosof lucid, relativist, care a realizat faptul că filosofia este, înainte de toate, un discurs, o împletitură de cuvinte și semnificații, așadar, o simfonie de viduri.

Sunt unele persoane din mediul academic care nu-l iau pe Cioran în serios. Cioran însuși nu se considera, în mod deschis, un filosof. Considerați că discuțiile despre opera lui în mediul academic sunt binevenite şi necesare?

Nici Cioran nu prea lua în serios tratamentul dat filosofiei de către universitate. În opinia mea, pentru Cioran filosofia era mai degrabă un mod de viață, o viață filosofică, o înțelepciune de viață, așa cum cinicii și scepticii în maniera lui Pyrrhon au înțeles-o și au trăit-o. E de ajuns să amintim faptul că Cioran s-a dus în Franța cu o bursă de studii și, în loc să se închidă în biblioteci pentru a-și scrie teza, și-a cumpărat o bicicletă pentru a cutreiera țara. Între cărți și viață, Cioran, atunci, pe cât de pesimist putea să fie, a ales viața. Și, referitor la prezența gândirii lui Cioran în viața universitară: da, o socotesc importantă. Reflecții lucide sunt mereu binevenite acolo unde există o mare tendință către dogmatism și alienare.

Cioran a fost considerat cel mai mare stilist al limbii franceze din secolul al XX-lea, desi româna fusese limba sa maternă și idiomul primelor sale lucrări. Se poate vorbi despre Cioran fără să vorbim despre exilul lui?

Gândirea lui Cioran mi se pare a fi foarte biografică și idiosincratică. În acest sens, nu numai exilul, ci și simpatia lui pentru fascismul românesc (o idioțenie din tinerețe, mai târziu admisă chiar de el însuși) și copilăria lui, pe care el o portretizează întotdeauna drept un paradis, l-au influențat într-o manieră determinantă. Și spun aici “idiosincratic” în sensul pozitiv.  Filosofia lui este o mărturisire a unor stări psihofiziologice ale conștiinței, a unor relatări de impresii, entuziasme și frustrări. E de ajuns să amintim importanța pe care el i-o acordă insomniei, o dramă destul de personală, în elaborarea ideilor sale.

În opinia dumneavoastră, cum se raporteză Cioran la Dumnezeu? Este un ateu sau un provocator?

Da, Cioran este un provocator, există reflecții atee în opera sa, dar sunt și reflecții care sfidează ateismul însuși. De altfel, Cioran gândește împotriva lui însuşi, desfășurând experimente reflexive. Așadar, Cioran nu este un ateu stricto sensu ca Jean Meslier, Holbach, Dawkins sau Michel Onfray. Dar nici nu este un sceptic, și cu atât mai puțin un mistic sau un cinic, poate nici măcar un sofist, așa cum tind să-l interpretez. Cioran este Cioran. Aceasta este, poate, singura caracterizare care i se cuvine. În ceea ce privește, în mod specific, chestiunea lui Dumnezeu, el mi se pare a fi mai degrabă un agnostic, cineva care privește metafizica ca un joc de cuvinte amăgitoare, fără vreun substrat obiectiv, îndemnat de un sentiment megalomaniac și zadarnic către absolut. Iar ateismul este și el metafizică.

În ce fel studiul gândirii lui Cioran poate fi benefic în Brazilia?

Cred că manieră cea mai bună nu este prin proliferarea mai multor exegeze despre gândirea sa. Socotesc că cea mai mare contribuție din partea specialiștilor lui brazilieni este să continue munca pe care José Thomaz Brum și dumneavoastră o realizați, adică aceea de a traduce în modul cel mai riguros și respectuos cu putință lucrările lui Cioran care, pentru publicul brazilian, încă rămân în franceză și în română. Mult a fost deja tradus, dar e puțin față de ceea ce a scris el. Cioran n-are nevoie de intermediari. Cu totul altfel decât Heidegger, Hegel și toții filosofii care iubesc jargoanele obscure și, așadar, care au nevoie de specialiști pentru a fi înțeleși, Cioran poate fi citit direct de la sursă.

Traducere din limba portugheză braziliană de Ferdinand Brotstadt

PROFIL: Paulo Jonas de Lima Piva, 45 ani, este doctor în Filosofie al Universității din São Paulo, profesor de Filosofie la Universitatea Federală ABC și a semnat următoarele lucrări:O ateu virtuoso: materialismo e moral em Diderot (Discurso Editorial, 1999) [Ateistul virtuos: materialism și morală la Diderot],Ateísmo e revolta: os manuscritos do padre Jean Meslier (Alameda Editorial, 2006) [Ateism și revoltă: manuscrisele preotului Jean Meslier], , precum și mai multe articole de promovare a gândirii lui Emil Cioran.

Anúncios

Cioran şi tradiţia pesimismului: Joshua Foa Dienstag în dialog cu Ciprian Vălcan

Cultura literară, nr. 498 din 18-decembrie-2014

Joshua Foa Dienstag este profesor de Political Science and Law la University of California, Los Angeles.  A publicat volumul Pessimism: Philosophy, Ethic, Spirit, precum şi alte cărţi si articole despre istoria filosofiei politice, film şi postmodernism.  În prezent este  fellow la Center for Advanced Study in the Behavioral Sciences la Stanford University.

Ciprian Vălcan: Cum aţi descoperit opera lui Cioran ?
Joshua Foa Dienstag: Cunoşteam vag câte ceva din opera lui Cioran încă de acum câţiva ani, înainte să încep să o aprofundez în mod serios. Majoritatea cărţilor sale scrise în limba franceză au fost publicate şi în limba engleză şi îmi aduc aminte în special de momentul în care a apărut Lacrimi şi sfinţi (în 1995): a atras numeroase recenzii şi, pentru puţin timp, Cioran s-a bucurat de ceva atenţie şi în Statele Unite. Până în acel moment, avusesem intenţia de a scrie despre pesimism, dar nu făcusem prea multe în legătură cu acest subiect. Cred că am cumpărat cartea şi poate că am răsfoit-o, iar apoi am lăsat-o pe un raft. Mai târziu, când am început cercetarea pentru cartea care în cele din urmă s-a numit Pesimism: Filosofie, Etică, Spirit (Princeton University Press, 2005), am început să văd că numele lui Cioran este menţionat în diverse locuri şi m-am convins că trebuie să mă familiarizez cu opera lui. Am început cu predatul şi am discutat   Despre neajunsul de a te fi născut într-un seminar, iar până la sfârşitul semestrului am ştiut atât că voiam, cât şi că trebuia să îi acord mai multă atenţie lui Cioran. Mi-a fost foarte clar că  el făcea parte dintr-o tradiţie pesimistă mai mare, aşa încât am vrut să atrag atenţia asupra unuia dintre cei mai  importanţi reprezentanţi din secolul XX.

C.V.: Cum interpretaţi opera lui Cioran ?
J.F.D.: Pentru mine, primul pas înspre înţelegerea perspectivei lui Cioran este să înţeleg tradiţia din care el face parte. Stilul său aforistic nu se pretează la multe citări, aşa încât cred că unii cititori care cunosc mai puţin această tradiţie ar putea crede că Cioran este în întregime sui generis.  Însă pentru cineva care cunoaşte tradiţia pesimismului (care, pentru mine, începe cu Rousseau şi îi include pe Leopardi, Schopenhauer, Nietzsche şi Unamuno, printre alţii), nu este ca şi cum Cioran şi-ar ascunde influenţele. Multe dintre subiectele care îl preocupă pe Cioran în mod special – conştiinţa timpului, suicidul, plictiseala, decăderea – sunt subiecte pe care o parte a filosofiei moderne le ia în serios de mult timp. Şi, bineînţeles,  Cioran a fost extrem de bine educat în spiritul acestei tradiţii, în România… [+]

“Wakefulness and Obsession: An Interview with E.M. Cioran” (Michael Jakob)

Wakefulness and Obsession: An Interview with E.M. Cioran
Author(s): MICHEL JAKOB, E.M. Cioran and Kate Greenspan
Source: Salmagundi, No. 103 (SUMMER 1994), pp. 122-145

E.M. Cioran, born in 1911 in Rasinari, Rumania,arrived in Paris in 1937 and has produced over many years what Susan Son tag has called “a new kind of philosophizing [whose foremost exemplars are Kierkegaard, Nietzsche, and Wittgenstein]: personal…, aphoristic, lyrical, anti-systematic.” His books include The Temptation To Exist, A Short History Of Decay, The Fall Into Time, The New Gods, and The Trouble With Being Born. The Nobel Prize-winning poet St.-John Perse has written that Cioran is “one of the greatest French writers to honor our language since the death of Paul Valéry.”

I: Emile Cioran, I am quite conscious of the difficulty of conducting a discussion with you, that is, of seeking a dialogue with someone who does not believe in dialogue and for whom – I hope I am quoting you in some measure correctly – each encounter represents a kind of crucifixion. But in spite of this reservation and in the spirit of it, I should like to try and to begin with something that lies far in the past, with Rumania, with your growing-up between nations, between Rumania, Hungary, and Germany… Is anything of your childhood still present to you?

I: It is quite extraordinarily present to me. I was born in a village in the Carpathians, twelve kilometers distant from Sibiu-Hermannstadt, and loved this village intensely. When I had to leave it at the age often to go to the gymnasium in Sibiu, my world collapsed. I will never forget the day, or, rather, the hour in which my father brought me to Sibiu: we had rented a horse-drawn wagon for the purpose and I wept during the entire journey , wept incessantly, for I had a sort of premonition that Paradise had been lost. This village in the mountains, you see, had for me as a boy an enormous advantage: after breakfast I could simply disappear until midday and an hour after lunch I disappeared again. I wandered through the mountains, went simply everywhere, and this state of affairs lasted until, as I said, my tenth year. There was another “advantage”: when my parents, as Rumanians, were deported by Hungary during the war, we children, my sister, my brother, and I, stayed with my grandmother and with her we were really completely free. It was an ideal epoch for me. During this time I loved the peasants, the shepherds, more than anything. I had a real passion for them and when I had to leave that world, I had the clear premonition that something irretrievable had been destroyed. I wept and wept; I will never be able to forget it as long as I live. Sibiu was just twelve, or at the most fourteen, kilometers from my native village of Râsinari, but I knew quite certainly that a catastrophe had occurred. [+]

Conversación con Helga Perz

“La paradoja de mi naturaleza es la de que siento pasión por la existencia, pero al mismo tiempo todos mis pensamientos son hostiles a la vida. Desde siempre he adivinado y sentido el lado negativo de la vida, el de que todo es vacío.”

Cioran (Conversación con Helga Perz)

«Ein Gespräch mit dem Schrifsteller E.M. Cioran.» Publicada en el diario alemán Süddeutsche Zeitung, 7 y 8 de octubre de 1978.

Señor Cioran, ¿es la del sentido una cuestión que haya que evitar a toda costa?

Esa cuestión me ha atormentado toda mi vida, pero no he encontrado respuesta alguna. Después de haber leído y reflexionado no poco, he llegado a la misma conclusión que el campesino del Danubio o los analfabetos de la prehistoria: no hay respuesta. Hay que resignarse a ello y soportar la vida tal como viene.

¿Acaso no tiene una dimensión alentadora la conciencia de ser incomprendido y deber seguir siéndolo, como lo demuestran los esfuerzos sin cesar renovados para explicarse, y no podríamos deducir de ello un interés inquebrantable por el sentido?

Yo estoy un poco influido por el taoísmo, según el cual debemos imitar el agua. No hacer ningún esfuerzo y tomarnos la vida con calma. Pero por mi temperamento soy todo lo contrario de eso: un poco histérico, un epiléptico frustrado en cierto modo, en el sentido de que no he tenido la suerte de serlo. Si hubiera tenido una verdadera enfermedad, habría sido una liberación para mí. Pero he tenido que vivir siempre desgarrado interiormente, porque no he encontrado una salida fuera de mí, y con una gran tensión, contraria a mi visión de la vida. Aunque tengo una concepción sombría de la vida, siempre he tenido una gran pasión por la existencia, una pasión tan grande, que se ha invertido en una negación de la vida, porque no tenía los medios para satisfacer mi apetito de vida. Así, que no soy un hombre decepcionado, sino un hombre interiormente abatido por demasiados esfuerzos. La pasividad era para mí un ideal inaccesible. Me han preguntado por qué no opto por el suicidio, pero, para mí, el suicidio no es algo negativo. Al contrario. La idea de que existe el suicidio me ha permitido soportar la vida y sentirme libre. No he vivido como un esclavo, sino como un hombre libre.

Pero, ¿no demuestra eso que es usted un fanático de la vida?

La paradoja de mi naturaleza es la de que siento pasión por la existencia, pero al mismo tiempo todos mis pensamientos son hostiles a la vida. Desde siempre he adivinado y sentido el lado negativo de la vida, el de que todo es vacío. He sufrido fundamentalmente de tedio. Tal vez sea innato, nada puedo hacer. La palabra francesa que designa eso es absolutamente intraducibie: cafard («desánimo»). Tengo cafard. Nada puede hacerse contra eso. Tiene que pasar por sí solo.

Señor Cioran, la vida, con los años, ¿se ha vuelto más sencilla o más difícil para usted?

Imagínese: más sencilla. Mi infancia era el paraíso terrenal. Nací no lejos de Hermannstadt, en un pueblo de montaña rumano, y estaba constantemente fuera de casa, de la mañana a la noche. Cuando tuve que abandonar aquel pueblo a los diez años para ingresar en el instituto, tuve la sensación de una gran catástrofe. Lo peor llegó cuando tenía dieciséis o diecisiete años. Mi juventud fue en verdad una catástrofe. Empecé a padecer insomnio y no estaba en condiciones de hacer nada. Pasaba todo el día acostado. El contraste con mi infancia fue una gran experiencia para mí. Pero ahora, a partir de —digamos— los cincuenta años, me siento más feliz, pues ya no vivo en la misma tensión. Lo considero una derrota. Antes yo era como un demonio, podía venirme abajo en cualquier momento, pero vivía de verdad intensamente.
En comparación con el joven que fui, ahora soy, en una palabra, lo que los franceses llaman un raté («fracasado»), alguien que ha malogrado su vida —un pobre hombre— por esa idea grandiosa que tengo de mi juventud.

¿Y nunca ha recuperado la armonía de su infancia?

No, pero la recuerdo como algo totalmente perdido, como algo sucedido en un mundo anterior. Me parece tan lejana en el pasado y al tiempo tan presente… Como todas las personas de edad, recuerdo con mucha exactitud mi infancia, pero como algo absolutamente alejado: algo que no es siquiera mi vida, sino otra vida, una vida anterior. Si hubiese tenido una infancia triste, habría sido mucho más optimista en mis ideas, pero siempre he sentido, inconscientemente incluso, ese contraste, esa contradicción, entre mi infancia y todo lo que vino a continuación. Eso me destruyó interiormente en cierto modo.

¿La nostalgia del paraíso perdido?

Sí. Hay tres lugares que son importantes para mí: París, Dresde y esa región de Hermannstadt en la que nací. París me fascinaba; cuando era joven, quería ir a París y vivir en París. Lo logré, pero hoy estoy un poco cansado de esta ciudad, llevo demasiado tiempo viviendo en ella. Dresde era la ciudad que más me gustaba, después de París. Hermannstadt queda más o menos fuera de mi alcance. Podría volver a ella, pero no quiero. Ya no tengo patria. Pero el lugar en el que pasé mi infancia está, para mí, tan presente como si lo hubiera visto hace unos días.

Usted dijo un día que ése era el mundo del antiguo Imperio austrohúngaro. ¿Significa todavía algo para usted ese estilo de vida?

En el fondo, ya nada tiene significado para mí, vivo sin porvenir. El futuro está excluido para mí en todos los sentidos; en cuanto al pasado, es en verdad otro mundo. No vivo, hablando propiamente, fuera del tiempo, pero sí como un hombre detenido, metafísica y no históricamente hablando. Para mí no hay ninguna salida, porque carece de sentido que haya una salida. Así, vivo como en un presente eterno y sin objeto y no soy desgraciado por carecer de objeto. Los hombres deben habituarse a vivir sin objeto y no es tan fácil como se cree. En todo caso, es un resultado. Creo que mis pensamientos se reducen a eso: vivir sin objeto. Por eso escribo muy poco, trabajo poco, siempre he vivido al margen de la sociedad, soy apátrida y está bien así. Ya no necesito una patria, no quiero pertenecer a nada.

Señor Cioran, ¿no son siempre las reflexiones sobre la muerte una forma de conjurar el miedo? Puesto que no tenemos otra cosa que la vida, ¿hemos de estar por fuerza aterrados por la muerte?

Cuando yo era joven, pensaba en la muerte en todo momento. Era una obsesión, incluso cuando comía. Toda mi vida estaba bajo el imperio de la muerte. Ese pensamiento nunca me ha abandonado, pero con el tiempo se ha debilitado. Sigue siendo una obsesión, pero ya no es un pensamiento. Le doy un ejemplo: hace unos meses, conocí a una señora y hablamos de un conocido común, alguien a quien yo no había visto desde hacía mucho tiempo. Ella decía que valía más que no volviese a verlo, pues era muy desgraciado. No dejaba de pensar en la muerte. Yo le respondí: «¿En qué otra cosa quiere usted que piense?». A fin de cuentas, no hay otro tema. Desde luego, es mucho mejor no pensar en ella, pero nada hay de anormal en hacerlo. No hay otro problema. Precisamente porque yo he estado a la vez liberado y paralizado por ese pensamiento de la muerte, no he hecho nada en mi vida. Cuando se piensa en la muerte no se puede tener una profesión. Sólo se puede vivir como he vivido yo, al margen de todo, como un parásito. La sensación que siempre he tenido ha sido la de inutilidad, de falta de objeto. Podemos decir que es enfermizo, pero lo es sólo en sus efectos, no desde un punto de vista filosófico. Filosóficamente, es de lo más normal que todo nos parezca inútil. ¿Por qué habríamos de hacer algo? ¿Por qué? Creo que toda acción es fundamentalmente inútil y que el hombre ha frustrado su destino, que era el de no hacer nada. Creo que el único momento justo en la historia es el periodo antiguo de la India, en el que se hacía una vida contemplativa, en el que se contentaban con mirar las cosas sin ocuparse nunca de ellas. Entonces la vida contemplativa fue verdaderamente una realidad.

Pero, ¿no querría decir eso que cada cual vive exclusivamente para sí y no está nunca ahí para algún otro?

No, no. Yo no soy egoísta. Esa no es realmente la palabra apropiada. Yo soy compasivo. El sufrimiento de los demás tiene sobre mí un efecto directo. Pero, si mañana desapareciera la humanidad, me daría igual. Recientemente, he escrito incluso un artículo al respecto: «La nécessaire catastrophe» («La catástrofe necesaria»). La desaparición del hombre es una idea que no me desagrada.

¿Son importantes los amigos para usted?

Sí, tengo muchos y buenos amigos, a los que veo con mucho gusto, pues sólo podemos descubrir nuestros propios defectos gracias a los amigos. Para mejorarnos interiormente basta con observar bien a nuestros amigos. Yo estoy muy agradecido a todos mis amigos, a los que aprecio enormemente, pues he hecho todo lo posible para no tener los mismos defectos que ellos. Pero no lo he logrado. La amistad sólo tiene sentido cuando no somos como nuestros amigos. Hay que ser diferentes de ellos. ¿De qué serviría la amistad, si no?

¿Sus amigos han sido siempre modelos negativos para usted?

Todas las personas son modelos negativos. Nadie es un santo. Pero la amistad debe ser fecunda, pues nuestros amigos son los únicos seres humanos a los que conocemos íntimamente. El ejemplo de nuestros amigos debe ser útil para nuestra propia educación.

Señor Cioran, un conflicto fundamental en el hombre es el debido a que el resultado de sus reflexiones no sea siempre conforme a lo que siente, a que haya siempre divergencias al respecto. ¿Puede remediarse ese conflicto y podríamos considerar los momentos en que el saber y el sentimiento coinciden como cimas en una vida humana? ¿O rechaza usted eso también?

El saber y los sentimientos raras veces hacen buenas migas. Para mí, sólo ha habido un descubrimiento en la historia mundial. Se encuentra en el primer capítulo del Génesis, donde se habla del árbol de la vida y del árbol del conocimiento. El árbol del conocimiento, es decir, el árbol maldito. La tragedia del hombre es el conocimiento. Siempre he notado que, cada vez que tomo conciencia de algo, el sentimiento que tengo al respecto resulta debilitado. Para mí, el título más hermoso que se haya dado jamás a un libro es Bewusstsein als Verhängnis («La conciencia como fatalidad»). Lo escribió un alemán, el libro no es bueno, pero ese título es la fórmula que resume mi vida. Creo haber sido hiperconsciente toda mi vida y en eso estriba su tragedia.

¿Hay aún, aparte de la filosofía, alguna ciencia que le interese?

No. ¿Sabe lo que me interesa? He leído un número incalculable de Memorias. Me interesa todo lo que sea relato de una vida, autobiografía, y me gusta mucho oír a alguien contarme su vida, decirme cosas de las que no hable con nadie. No hace mucho recibí una carta sorprendente de una señora. Me escribía que yo era su dios, el hombre más grande que jamás haya existido y otras locuras por el estilo. Yo no quería responderle. Y después sentí deseos de conocerla y vino a verme. Pasó cuatro horas contándome su vida con detalles increíbles, que aún no había revelado nunca a nadie, estoy seguro. Parecía un poco trastornada, lo reconozco, pero me fascinó. Por mi parte, apenas dije palabra. Al final, le pregunté por qué me contaba todo eso. Yo no había sido nunca sino un escritor entre otros y ni siquiera grande. Me respondió: «Hace tres o cuatro años el azar me hizo descubrir su libro Del inconveniente de haber nacido y, antes incluso de haberlo leído, ¡supe que era mi libro!». Y después se fue, aquella enferma cuya vida conocía yo ya. Como ve, me interesa la gente, pero sólo cuando está perturbada o cuando se encuentra mal.

Pero, ¿acaso no es algo que le ocurre a toda persona adulta, lo de encontrarse mal?

Sí, pero en grados diferentes. Tiene que haber habido un golpe duro en una vida. Esa señora anciana me gustaba como alguien que se encontraba de verdad mal y porque me dijo cosas que no volverá a contar nunca a nadie. Era algo excepcional y, si me pregunto qué me gusta más en la vida, son sin lugar a dudas esos encuentros excepcionales en los que nos lo decimos todo: con gente a la que cuento todo y que me cuenta todo. Para mí, tal vez sean la única justificación de la vida, esos encuentros excepcionales, y tal vez sean también el mayor éxito de la mía, si es que puedo hablar de éxito.

Pero, ¿no compromete a nada ese encuentro excepcional?

No, pero tiene una dimensión transcendente. Es como si sucediese en otro planeta, fuera del tiempo. Carece de historia: ni antes ni después. Hay algo eterno en ella.

Fuente: CIORAN, E. M., Conversaciones. Trad. de Carlos Manzano. Barcelona: Tusquets, 1996, p. 27-32.

Entrevista com Matéi Visniec: “Em Cioran há o prazer de pensar”

O dramaturgo romeno Matéi Visniec diz que o pensamento de Emil Cioran, o mais famoso filósofo romeno, é um pensamento que dá vertigem. Instigado, porém, pela maneira elegante e eloquente de Cioran refletir e escrever sobre o vazio – ou os vazios – Visniec dedicou ao pensador niilista uma de suas peças: Os desvãos Cioran ou Mansarda em Paris com vista para a morte, no Brasil publicada pela É Realizações. Com exclusividade para a Fausto, quando em visita ao país, Matéi Visniec fala um pouco mais desse guia espiritual de almas inquietas, mestre tão perturbador quanto irresistível – diga-se já, uma das pedras fundamentais dessa revista. Deleite-se! [+]

Publicado em Faustomag. Tradução: Flavio Deroo.

“A liquidação tecnológica da palavra está em marcha”: Matéi Visniec no Brasil

Autor romeno naturalizado francês realizará palestras neste domingo em Porto Alegre dentro do 9º Festival de Inverno

Por Fábio Prikladnicki – Porto Alegre, Zero Hora, 27/07/2017

Se a tarefa de um dramaturgo é responder às grandes questões de seu tempo, o romeno naturalizado francês Matéi Visniec pode se dar por satisfeito. Sua mais recente peça publicada no Brasil, Migraaaantes, é inspirada na muito atual tragédia dos refugiados. Seus textos reescrevem a história e recuperam grandes personagens da cultura e da intelectualidade em uma chave não realista que muitos identificam com o teatro do absurdo. Visniec estará em Porto Alegre para realizar a palestra Teatro e Jornalismo: Tentativas de Compreender o Mundo, na qual abordará a relação entre sua vivência na imprensa e a criação teatral. Será neste domingo (30/7), às 15h, na Sala Álvaro Moreyra (Erico Verissimo, 307), com entrada franca, dentro da programação do 9º Festival de Inverno, que vai até quarta-feira (veja detalhes no roteiro da página 8). Leia, a seguir, a entrevista concedida pelo autor a Zero Hora por e-mail.

23526475

Migraaaantes trata de um tema bastante atual. Poderia comentar quais foram suas inspirações para escrevê-la? E você acredita que o dramaturgo tem o compromisso de abordar as grandes questões de seu tempo?
A Europa está sacudida neste momento pelo fenômeno da imigração. Trata-se de um movimento massivo de populações que batem às portas da Europa para escapar da guerra, dos massacres, das perseguições de todo tipo, do subdesenvolvimento, da miséria material (e por vezes cultural e sexual), da fome, das mudanças climáticas catastróficas. As migrações tornaram-se um fenômeno duradouro. Nada poderá parar essas milhões de pessoas em busca de dignidade e de uma vida melhor. Isso é fato, é uma constatação de todos os especialistas e da mídia. A questão agora está ligada às mudanças políticas, culturais, identitárias, sociais e de outras naturezas que esses movimentos vão gerar. O debate é rico, suscita polêmicas, engendra reações de fechamento e de medo. Uma coisa é certa: nada será como antes. As migrações são sinais de um mundo em mudança. Creio que o olhar do artista é importante na compreensão do que está ocorrendo. Todo mundo deve participar desse debate, deve esforçar-se para compreender o que está acontecendo à humanidade: os políticos, os sociólogos, os historiadores, os jornalistas, os especialistas em geopolítica, os pesquisadores, os cientistas, os climatólogos, os economistas. Nesse contexto de brainstorming, a voz dos artistas é importante, ela é mesmo peculiar. O teatro pode também participar desse debate, pois atrás do fenômeno das migrações se escondem dramas individuais e coletivos assustadores, tráficos de todos os tipos e redes de explorações infernais, escolhas políticas discutíveis do lado das grandes potências e formas de indiferença condenáveis… (leia a entrevista na íntegra aqui)