Interviu realizat de Ciprian Vălcan cu Rodrigo Inácio Ribeiro Sá Menezes

ARCA – Revistă de literatură, eseu, arte vizuale, muzică, no. 1-2-3, 2018.

„Cioran ne retrimite la noi înşine, pentru a înfrunta abisurile şi deşerturile pe care le locuim şi în faţa cărora suntem absolut singuri”

Cum aţi ajuns să cunoaşteţi opera lui Cioran?

S-a întâmplat în 2001 sau în 2002, datorită unui caz fericit. Într-o carte despre Pascal pe care o citeam, mi-au căzut ochii asupra unui epigraf de un autor cu un nume a cărui grafie, la început exotica pentru mine, mi-a atras imediat atenţia. Cele sase litere, C-I-O-R-A-N, alcătuiau un nume cu o grafie şi o sonoritate (cea din urma, doar imaginată de mine) şi nu puteau să nu îmi rămână înregistrate în minte. Nu ştiam care ar fi putut fi originea numelui. Cunoşteam România doar nominal, nu aveam absolut nicio noţiune asupra ei. Citatul era un fragment din prefaţa la Antologia portretului, o colecţie de portrete ale moraliştilor francezi ai secolului XVIII, realizata de Cioran şi pe care el însuşi o considera un „adio de la om”. Mărturisesc ca pasajul citat nu a avut atunci niciun impact semnificativ asupra mea. Câteva săptămâni sau luni de la acel episod, pe când mă uitam la cărţile secţiei de filosofie ale unei librarii din São Paulo, unde locuiesc, spre marea mea surprindere, am dat peste o carte de acelaşi autor cu nume inuzitat pentru mine: C-I-O-R-A-N. L-am înşfăcat imediat de pe raft şi am citit: Tratat de descompunere. Am cumpărat cartea pe loc şi m-am întors acasă, fără a-mi imagina ceea ce m-ar fi aşteptat pe parcursul acelor pagini. La fiecare pagina, un amestec de încântare şi uluire, exaltare şi preocupare, entuziasm şi anxietate. Efectiv nu îmi venea sa cred ceea ce citeam. Cu cât avansam în lectură mă întrebam: cum e posibil? Nu ştiu dacă eu l-am descoperit pe Cioran sau dacă m-a descoperit el pe mine. Am realizat ca am întâlnit în sfârşit SCRIITORUL.

După lectura Tratatului, am încercat imediat să intru în posesia a tot ceea ce era disponibil de acelaşi autor. Din păcate, nu am reuşit să găsesc mare lucru. În Brazilia, în afară de Tratat,tocmai ce fuseseră traduse şi publicate Silogismele amărăciunii (epuizată la vremea aceea), Istorie şi utopie, Exerciţii de admiraţie şi Antologia portretului. Toate, cu excepţia celei din urmă, traduse de José Thomaz Brum, responsabilul introducerii lui Cioran către publicul brazilian şi cunoscător profund al operei sale. Am descoperit destul de repede că existau mult mai multe cărţi de acel autor decât reuşisem eu să găsesc. Ar fi fost necesar să învăţ franceza dar până a ajunge la un nivel rezonabil în acea limbă, am recurs la ediţiile spaniole. Pentru a-l putea citi pe Cioran, am ajuns să învăţ două limbi: spaniola şi franceza. În română sunt încă începător, din păcate. E o limbă destul de diferită faţă de portugheză (declinările, de exemplu), însă există şi similitudini între cele două. Întrucât nu înclin să fiu auto-didact, şi fiind destul de dificil să întâlnesc profesori de limba română aici, în Brazilia (sau români, pur şi simplu), nu am ajuns încă să stăpânesc idiomul matern al lui Cioran.

Ce aspecte ale operei lui Cioran v-au atras atenţia la o primă lectură şi pe care dintre acestea continuaţi să le consideraţi interesante şi astăzi?

Ceea ce m-a atras cel mai mult la început este ceea ce mă atrage şi azi. E ceva ce fuge de orice descriere, de orice formulare, e o chestiune de muzicalitate sau poate chiar de ceea ce William James numea „urechea muzicala”, opusa raţiunii discursive; ritmul, intensitatea, tonul, forţa… Aceasta combinaţie intre pesimism inapelabil şi un stil irezistibil de jovial, revelaţiile lucidităţii şi modul lor de exprimare.

Ar trebui să fie luate în consideraţie şi aspectele materiale şi formale, gândul şi modul său de ilustrare, componentul critic şi componentul estetic, funcţia stilului, ce reprezintă mult mai mult decât o simplă podoabă, un accesoriu…

Caracterul indefinibil al operei lui Cioran m-a atras întotdeauna. Filosofie? Literatură? Autobiografie? Toate acestea împreună? Întrebări impertinente care nu îşi au rostul. Cioran e un filosof care scrie incredibil de bine, un gânditor care a atins excelenţa stilistică scriind în această limbă riguroasă care e franceza şi invers, un scriitor care reuneşte cele mai înalte calităţi ale gânditorului. De aceea, este ridicol a pretinde că opera lui Cioran să fie redusă la stilul literar, destituind-o de orice valoare filozofica. Opera sa este expresia unei gândiri în mişcare, schimbătoare, pe scurt: vie. Ceea ce întâlnim aici sunt „adevărurile temperamentului”, nu adevăruri absolute, congelate întru eternitate, sunt fluctuaţiile unui sceptic orbit de absolut sau, ca să folosim formula lui Peter Sloterdijk, diversele însuşiri ale „omului fără însuşiri”. Din acest motiv, scrierile sale par tot timpul noi, tot timpul altele, originale, ori de câte ori ne întoarcem la ele. Originalitatea căutată de Cioran nu ţine de inovaţie lingvistică sau de jonglerie teoretică; constă, în primul rând, în renunţul la orice originalitate şi la superstiţia „noului”. În ceea ce priveşte esenţialul, ceea ce este cel mai important, nu există, nu poate exista nimic nou, nicio originalitate. Moartea, de exemplu… naturaleţea sufletului… În afară de evidenţa morţii, unica certitudine a lui Cioran e că dubiul cu greu întâlneşte limite sau obstacole în calea desfăşurării sale ad absurdum. Probleme ce sunt, strict vorbind, de ordin metafizic, nu numai existenţiale. „Moartea pune o problemă care le copleşeşte pe toate celelalte, substituindu-li-se. Ce poate fi mai nefast pentru filosofie, pentru credinţa naivă în ierarhia perplexităţilor?”

Aş vrea să citez un pasaj în care Cioran critică raţionalismul exegezei misticilor: „Maniaci ai rigorii, ei vor să ştie ce gândea autorul despre veşnicie şi despre moarte. Ce gândea? Orice. Erau trăirile lui, personale şi absolute”. Acelaşi lucru se aplică şi la Cioran. Mărturisesc că niciodată nu ştiu cu siguranţă unde mă situez faţă de el. Pe măsură ce trece timpul, am impresia că îl cunosc destul de puţin, că sunt mereu lucruri noi de învăţat faţă de ceea ce cunosc deja. E ca şi cum ceva mi-ar scăpa, ceva ocult, evanescent, misterios… E la Cioran ceva inexprimabil, inaccesibil, cel puţin pentru mine. Ce crede Cioran despre Dumnezeu? Cele mai diverse lucruri, unele chiar contradictorii între ele. Nu contează. Ceea ce contează e această sete, necesitatea de a-L gândi pe Dumnezeu şi imposibilitatea de a-L uita sau de a-L ignora. „Dumnezeu e ceea ce supravieţuieşte evidenţei că nimic nu merită să fie gândit”, cum putem citi în Despre neajunsul de a te fi născut.

Îl apreciez pe Cioran pentru că respinge adulaţia, e exact contrariul auto-ajutorării. Pentru că nu este indulgent, e opusul demagogului, pentru că nu linguşeşte cititorul cu minciuni agreabile care să îl facă să se simtă confortabil, confirmându-i imaginea angelică pe care acesta o are despre sine însuşi. „O carte trebuie să adâncească răni, să le provoace chiar. O carte trebuie să fie o primejdie”: de aceea nu mă satur de a-l căuta pe Cioran. Pentru că nu există un Cioran, Cioran-ul definitiv. Pentru că opera sa e polifonică şi proteiformă. Ea se asemuieşte noţiunii de phármakon: perturbatoare şi tranchilizantă, inospitalieră şi primitoare, înfricoşătoare şi încurajatoare, în fine… teribil de frumoasă. Îl poţi iubi sau detesta, iubi şi urî în acelaşi timp, însă e imposibil să-i rămâi indiferent. Mesajul său este că nimeni nu ne poate da un răspuns la interogaţiile noastre cele mai profunde. Cioran ne retrimite la noi înşine, pentru a înfrunta abisurile şi deşerturile pe care le locuim şi în faţa cărora suntem absolut singuri. Se stabileşte o stranie complicitate înaintea Insolubilului, un fel de comuniune întru singurătate şi vârtej.

Care este interpretarea pe care o daţi operei lui Cioran?

Este vorba în fond de o operă inclasificabilă, începând cu imposibilitatea unei determinări: Filosofie? Literatură? Niciuna dintre ele. Cioran e o sumă de „atitudini contradictorii şi ar însemna să-l coborâm căutând la el voinţă de ordine, preocupare pentru unitate”, descriere pe care el însuşi o face lui Nietzsche în capitolul „În preajma misticilor” şi care se aplică la fel de bine autorului Ispitei de a exista. Cred că opera sa este refractară oricărei interpretări rigide, ce s-ar pretinde perfect coerentă şi lipsită de contradicţii. În Caiete, Cioran scrie: „Am despre toate cel puţin două puncte de vedere. De aici indecizia mea teoretică şi practică.” Indecizie care îi contagiază pe cititor şi pe exeget. Atunci când căutăm o unitate de fond în gândirea lui Cioran, când îi căutăm un centru, un principiu din care ar izvorî întreaga sa operă şi la care aceasta ar trimite, ne confruntăm cu o dualitate insurmontabilă, ireductibilă. Un interpret, două interpretări divergente, dacă nu contradictorii asupra lui Cioran.

Cioran nu e doar un scriitor format în filosofie, ci un mare filosof (în ciuda tuturor prejudecăţilor academice), considerând că filosofia sa este o Weltphilosophie, aşadar contrariul unei Schulphilosophie. Cu excepţia unei scurte experienţe ca profesor de liceu în tinereţe, Cioran nu a fost interesat niciodată de academie. A înţeles de la început că drumul său ar fi fost la marginea universităţii şi a societăţii. În „suma tendinţelor contradictorii” care alcătuiesc gândirea sa intră scepticismul, pesimismul, tragismul, fatalismul, nihilismul, cinismul, deşi niciunul din aceste concepte epuizează bogăţia operei sale, polifonică şi polivalentă, fragmentară din principiu. Singularitatea cugetării lui Cioran nu se poate reduce la niciunul din aceste concepte care, chiar dacă ar fi însumate, tot nu ar reuşi să redea noţiunea de complexitate a operei. El însuşi o clasifică în scrisoarea ce ar fi devenit prefaţa la Ensayo sobre Cioran de Fernando Savater, atunci când se referă la anti-sistem (este vorba de fapt despre numele unui subtitlu al tezei lui Savater asupra lui Cioran sugerat de acesta din urmă). La Cioran apofatismul e o condiţie sine qua non a reflecţiei.

Cioran e un gânditor existenţial şi, mai mult decât atât, un autentic metafizic. Însă metafizica sa este intuitivă şi experimentală; diferită faţă de filosofia bergsoniană, un intuiţionism negativ, bazat pe inuiţia mai răul-ui. Vorbim despre un gânditor preocupat de probleme care deseori sunt considerate depăşite, deplasate, semne de „infantilitate, „alienare”, „resentiment”, sau chiar de boală mintală. Care sunt aceste probleme? În primul rând Dumnezeu… binele şi răul, eternitatea, extazul, sufletul şi presupusa sa imortalitate… După cum a observat José Thomas Brum, „filosofia existenţială a lui Cioran nu trebuie să fie confundată cu ‚a doua generaţie existenţială’ (Heidegger, Sartre, Camus), ci cu ‚gânditorii privaţi’ (Nietzsche, Dostoievski, Chestov), care vor să conserve omului kierkegaardiana‚ sincopă a libertăţii’, angoasa care nu trebuie rezolvată de niciun ideal, altfel am pierde o mare libertate a omului: refuzul său a tot ceea ce este menit să aplaneze abisul interior în favoarea unei consolări sau unei transcendenţe oarecare”. („O amargo saber de Cioran”, Rio de Janeiro, 10 februarie 1991).

Gândirea existenţială a lui Cioran nu este un ateism, precum existenţialismul lui Sartre. Mai mult decât atât, sunt în total dezacord cu lectura lui Cioran ca filosof ateu şi sceptic, fără niciun recurs la transcendenţă, fără pathos -ul mistic care mi se pare atât de evident. Aceasta este lectura, cel puţin în Brazilia, dată de cei ce vor să îl reducă la un autor post-nietzschian, un pur spirit tragic, un sceptic „ortodox”, un ateu materialist, pe linia de descendenţă de la Lucreţiu la Clément Rosset (cu care Cioran are desigur afinităţi în termeni de gândire filozofică). Eu, din contră, văd în Cioran un gânditor mai mult religios decât metafizic (concept încărcat de o conotaţie prea speculativă şi abstractă), care este preocupat nu atât cu teoria, ideile şi conceptele, cât cu salvarea şi eliberarea (déliverance, în loc de salut) în relaţie cu lumea şi cu sine însuşi. Este în joc necesitatea detaşării (détachement). În afară de Piron şi Buddha, care sunt modelele sale declarate în Caiete, cred că în ultimele două secole Chestov a fost, în măsură mai mare decât Nietzsche, gânditorul de care Cioran s-a apropiat cel mai mult.

Cioran e un filosof existenţial şi metafizic. Dar şi un spirit religios fără credinţă, un „mistic fără absolut” (Bollon) în luptă perpetuă cu divinitatea, chinuit de misterul răului, a cărui problemă se inverteşte aici pentru a deveni: Unde bonum? Nu există scepticism care să suprime setea sa de absolut, nostalgia sa de incondiţionat, obsesia sa faţă de problema (eminamente teologică) a răului. Cioran e un pesimist sui generis care nu face din pesimism o doctrină. Pesimismul său nu e chiar schopenhauerian, ci, cred eu, de tip gnostic. Acelaşi lucru se aplică controversatului său „nihilism”: cum bine a observat Franco Volpi, este vorba aici despre un nihilism gnostic ce vede lumea ca pe totalitatea răului, creaţia unei divinităţi neîndemânatice, dacă nu chiar de-a dreptul rea, „demiurgul cel rău”. De fapt, principala mea linie de interpretare a lui Cioran trece prin gnosticism, prin gnoză, nu atât ca doctrină de salvare, ci mai degrabă ca forma mentis şi „atitudine existenţială”, urmând hermeneutica lui Hans Jonas. Ipoteza gnostică mi se pare destul de puternică, perfect plauzibilă alături de „suma de atitudini contradictorii” ce reprezintă gândirea lui Cioran. Cred chiar că are meritul de a concilia, pe cât posibil, toate aceste tendinţe divergente ale gândirii: scepticismul, pesimismul, misticismul, tragicismul, fatalismul. Împotriva întregii ortodoxii, Cioran a ales să facă o carieră în erezie.

În sfârşit, văd în Cioran un gânditor privat care a întors spatele filosofiei (unei anumite filosofii, celei academice), în favoarea jocului cu écriture, asumând o postură diletantă şi frivolă faţă de profunzime şi faţă de comerţul cu ideile. Un gânditor ce cultivă frumuseţea scrisului şi, în acelaşi timp, un scriitor care vrea să comunice intuiţiile sale, interogaţiile sale cele mai profunde. În franceză el se va descrie ironic ca „sofist al Literelor”. Écriture e destin. E concluzia naturală a unei gândiri ce încearcă să avanseze prin grade tot mai elevate de nesiguranţă. Și, fiindcă este vorba de scris nu atât pentru a transmite conţinuturi şi cunoştinţe, ci pentru a scrie, pentru necesitatea terapeutică a scrisului, stilul e o confesiune. A ce? A experienţei de a trăi fără fundament, fără siguranţa unei certitudini oarecare, de a avea ca unic sprijin cuvintele, aceste umbre de realitate. „ Certitudinile exclud stilul: grija pentru exprimare e apanajul celor ce nu pot adormi într-o credinţă. Lipsiţi de un temei solid, ei se agaţă de cuvinte, simulacre de realitate, pe când ceilalţi, siguri pe convingerile lor, nu pun preţ pe înfăţişare şi se răsfaţă în tihna improvizaţiei”.

Ce scriitor din secolul XX ar putea fi comparat cu Cioran în ceea ce priveşte temele de reflecţie şi stilul?

Dacă există originalitate la Cioran, atunci ea se poate găsi numai în stil. Temele reflecţiei, precum problemele fundamentale ale existenţei, nu conţin nicio originalitate, fiind, cam dintotdeauna, la fel de vechi ca şi omul. Se schimbă doar „scenariile cunoştinţei”. În cea ce priveşte esenţialul, ceea ce este cel mai important nu se dă – nu se poate da – nicio evoluţie, niciun progres.

Cât despre temele reflecţiei, îl menţionez în primul rând pe filosoful ucrainean Lev Chestov (a cărui operă Cioran a reuşit o editeze în Franţa, la editura Plon). De asemenea discipolul său, Benjamin Fondane (cu care Cioran va deveni prieten), poet şi filosof român (evreu şi el ca şi Chestov, al cărui sfârşit tragic este cunoscut). În Spania, Miguel de Unamumo. Mai este obscurul Albert Caraco, scriitor turc evreu, ce se sinucide în 1971, autorul unui Breviar al haosului. Se spune că Cioran şi Caraco s-ar fi întâlnit la Paris. În Franţa, Beckett, Céline, însuşi Clément Rosset… Poate Bataille, Blanchot, Camus. Kafka în limba germană. În Italia, Guido Ceronetti. Am auzit vorbindu-se şi despre un alt filosof italian, Giuseppe Rensi, comparat de multe ori cu Cioran dar pe care nu am avut încă oportunitatea de a-l citi… în Colombia, Nicolás Gomez Dávila. În Statele Unite, Thomas Ligotti, autorul unei Conspiraţii împotriva rasei umane.

Acum, consider că este dificilă o comparaţie între stiluri. A scrie aforisme, a cultiva o scriere fragmentară nu e o chestiune de stil, ci o alegere în funcţie de ceea ce se vrea a fi comunicat şi de cum se vrea comunicat. Nu cred că se poate compara vreun stil cu stilul lui Cioran. Nu (numai) pentru că este al lui Cioran, ci, în primul rând datorită faptului că stilurile nu se compară. Paul Valéry a spus pe undeva: Ce qu’il y a de plus profond en l’homme, c’est la peau. Stilul e precum pielea: nu e doar un involucru, ci un organ care mediază între exterior şi interior, profund şi superficial, vizibil şi invizibil. Nu există două piei identice. Acelaşi lucru se poate spune şi despre stil. Fiecare posedă ceva unic, ceva propriu, ceva ce aparţine doar sieşi – un ton, un accent, un ritm – şi acest ceva este rezultatul unei sume infinitezimale de determinări şi factori contextuali diferiţi. Cazul se combină cu necesitatea. De altfel, este ceva heteroclit în Cioran-ul de limbă franceză, ceva ce nu văd în niciun alt scriitor bilingv al secolului XX.

Credeţi că e corectă opinia acelor exegeţi care îl socotesc pe Cioran principalul continuator al lui Nietzsche în secolul XX?

Înseamnă a considera filiaţia echivocă Cioran-Nietzsche. Primul meu impuls e de a răspunde: nu. Într-un al doilea moment, făcând o concesie dialectică, aş spune: da şi nu. Depinde de ceea ce se subînţelege cu „a fi continuatorul lui…”. E un lucru destul de curios: de obicei nu ne întrebăm dacă Cioran e continuatorul altor filosofi aşa cum se obişnuieşte să se facă în legătură cu Nietzsche. Cred că acest aspect spune mai puţin despre Cioran decât despre Nietzsche: un gigant, un monstru care a răsturnat filosofia şi gândirea occidentală cu susul în jos. În Cartea amăgirilor, tânărul Cioran face următoarea declaraţie: „Nici un sistem de filosofie nu mi-a dat sentimentul unei lumi independente de tot ce nu e ea. Este dureros, dar aşa e: puteţi citi caţi filosofi veţi vrea, nu veţi simţi niciodată că de veniţi un alt om. Natural că, dintre filosofi, exclud pe un Nietzsche, care este mult mai mult decât un filosof”.

Dar trebuie ţinut cont de diferenţa dintre tânărul Cioran ce scrie încă în română, în contextul complicat al ţării sale natale, şi Cioran-ul post-belic, începând cu Tratatul de descompunere. În tinereţe Cioran a fost foarte marcat de opera lui Nietzsche. Mi se pare potrivit a aplica filiaţiei Cioran-Nietzsche conceptul de „anxietate a influenţei”, al lui Harold Bloom. Nimeni nu a fost atât de relevant pentru Cioran precum Nietzsche. Nietzsche e „cazul” prin excelenţă, exemplarul cel mai de seamă al acestei familii de gânditori care, după cum Cioran îi spune lui Savater, se lansează în catastrofă şi, câteodată, chiar dincolo de ea. Pentru tânărul Cioran, Nietzsche era colosul cel mai important, a cărui umbră trebuia depăşită, acela după care se părea că nu s-ar mai fi putut spune nimic. Să ne amintim că Cioran adăuga „d.N.” (după Nietzsche!) când semna anumite scrieri.

Cred că gândirea tânărului Cioran, în primele sale cărţi, e marcată de un anumit nietzscheanism, ceea ce nu exclude, în acelaşi timp, influenţa antitetică a lui Schopenhauer, în ciuda anumitor caracteristici personale ale autorului român care îl fac să se detaşeze în mod considerabil de Nietzsche. Disperarea, tentaţia sanctităţii, nevoia ascetică, imperativul de a fi „trist cu metodă”… mi se par foarte puţin „nietzscheane”. Dincolo de toate acestea văd însă în tânărul autor al Pe culmile disperării şi al Cărţii amăgirilor, voinţa de a spune „da” existenţei, cu tot absurdul şi problematicul său. Acelaşi lucru nu se poate aplica la opera franceză a lui Cioran, începând cu Tratatul. Cred că rezultatul celui de-al Doilea Război Mondial e decisiv în privinţa schimbării de perspectivă, a poziţionării lui Cioran ca şi gânditor al negaţiei, un pesimist care vede în „da-ul” spus lumii, „în acceptarea existenţei”, „un fel de josnicie, de care scăpăm prin mândria şi părerea noastră de rău, dar mai ales prin melancolia ce ne apără de alunecarea către o afirmaţie finală, smulsă laşităţii noastre. Există oare lucru mai abject decât să spui da lumii?”

Într-unul din interviuri, Cioran afirmă că îl consideră pe Nietzsche un „ingenuu”. Și în Silogismele amărăciunii se găseşte un aforism (unul dintre cele mai lungi din această carte), care este crucial pentru a înţelege viziunea ulterioară a lui Cioran faţă de „idolul său din tinereţe” (sic). Este vorba de un omagiu destul de ironic, ca să nu spunem mai mult, în care Nietzsche e zugrăvit precum un „delirant”, un „saltimbanc”, un „idolatru al forţei”, îmbibat de o „imagine falsă a vieţii şi a istoriei”. Însă dincolo de ingenuitate şi delir, Cioran afirmă necesitatea de a face trecerea prin opera lui Nietzsche, de a experimenta „orgia (sa) filozofică”, „cultul (său al) vitalităţii”, pentru a înţelege, în sfârşit, „rădăcinile decepţiei”. Cioran pretinde să îl depăşească pe Nietzsche prin „virtuţile metafizice ale Ostenelii” şi prin „maturizarea cinismului”, înainte de a-l abandona. Pentru autorul Silogismelor amărăciunii, Übermensch- ul nu e decât o „elucubraţie”.

Atunci cum se poate considera Cioran un continuator al lui Nietzsche? Prin faptul că este vorba de o continuitate prin renegare, prin trădare. Cioran dă continuitate lui Nietzsche în ciuda lui Nietzsche, împotriva sa. Cioran revendică faptul de a-l fi înţeles pe Nietzsche chiar dacă nietzscheenii academici afirmă că Cioran nu a înţeles nimic din Nietzsche. Aceasta este o controversă infinită. Cu siguranţă, autoproclamatul „antifilosof” nu îl admite pe „filosoful ciocanului” şi nu îi recunoaşte importanţa incomensurabilă din aceleaşi motive din care specialiştii şi admiratorii săi o fac. Dacă a fi „continuatorul lui Nietzsche” înseamnă a desfăşura şi a aprofunda ideile şi tezele sale (să zicem Übermensch, Wille zur Macht, Ewige Wiederkunft), atunci nu, Cioran nu este continuatorul lui Nietzsche. Aceste idei nu îşi au locul în cugetarea lui Cioran, care, din contră, a încercat pe cât posibil să îşi dezvolte gândirea în ciuda tuturor influenţelor, întorcând spatele la tot ceea ce a fost înaintea sa. În acest sens, Cioran e tot atât de puţin nietzschean pe cât e de academic.

Acum, dacă „a fi continuatorul lui Nietzsche” înseamnă a face dreptate unui anumit spirit nietzschean – a fi ghidat de: idealul filosofului-artist, nomadism, experimentalism, inuiţia ca principiu al stilului mare, exigenţa fragmentară –, atunci se poate spune că într-adevăr, Cioran dă continuitate proiectului nietzschian. Cred că esenţialul filiaţiei Cioran-Nietzsche poate fi rezumat prin comentariul din interviul cu Fernando Savater, în care Cioran spune că Nietzsche a fost important în cel mai înalt grad deoarece a sabotat stilul filosofiei academice şi pentru a fi atentat la ideea de sistem… După Nietzsche se poate spune orice, întrucât „etalându-şi isteriile, Nietzsche ne-a scutit să ne ruşinăm de ale noastre. Netrebniciile lui ne-au fost salutare. A inaugurat era ‘ complexelor ‘ ”, după cum se citeşte în acelaşi aforism din Silogismele amărăciunii. Acestea fiind spuse, cum să interpretăm textul „Odiseea ranchiunei” din Istorie şi utopie? Mai anti-nietzschian decât atât nu se poate. Cum să ni-l imaginăm pe Nietzsche citind acest text? E un exemplu uluitor de lipsă de pudoare, de exces de sinceritate ridicată la culmea indecenţei. Este ceea ce îi permite lui Peter Sloterdijk să îl desemneze pe Cioran pentru poziţia de „stareţul Ordinului Sfintei Temerităţi” imaginat de Nietzsche în Genealogia moralei sale.

Principalul continuator al lui Nietzsche în secolul XX? Nu mi se pare o chestiune pertinentă. Mai mult decât a supraestima importanţa lui Nietzsche pentru Cioran, înseamnă a subestima relevanţa altor autori, precum dostoievskianul Chestov. Și a-l subestima de asemenea pe Cioran însuşi, care nu s-ar fi mulţumit sa fie epigonul lui Nietzsche sau al altcuiva. Cioran nu e mai nietzschian decât schopenhauerian. Sau pascalian. De fapt, Cioran nu este nimic din toate acestea: Cioran e cioranian. Sau nici măcar asta! Îmi aduc aminte de un comentariu plin de spirit al lui Ion Vartic: „Pascal? Un Cioran francez. Schopenhauer şi Nietzsche? Ciorani germani!”

Cum este receptată opera lui Cioran în Brazilia?

Percep un interes crescând, atât în interiorul academiei cât şi în afara ei, dar este încă la stadiu incipient. Sunt scrise teze despre Cioran. Există de asemenea cărţi ce se publică din când în când. Opera sa nu este disponibilă integral în ediţiile braziliene. Nici cărţile franţuzeşti, nici cele româneşti. Cea mai mare parte a operei sale este încă inedită aici. În 2011 a fost publicată Pe culmile disperării. În 2014, Cartea amăgirilor. Aceste două cărţi sunt singurele opere româneşti ale lui Cioran publicate în Brazilia. În Portugalia sunt disponibile alte două titluri care la noi sunt încă absente: Ispita de a exista şi Despre neajunsul de a te fi născut. Recent, o editură braziliană cu sediul în Italia a publicat Despre Franţa.

În afara unor lucrări de licenţă ce apar din an în an, producţia academică asupra lui Cioran este încă destul de insuficientă. Realizarea de congrese şi colocvii e practic nulă. În 2015 am participat la organizarea, la Universidade Federal do ABC, în São Paulo, a unui mini-colocviu ca omagiu la 20 de ani de la moartea lui Cioran. În afară de acesta, nu am cunoştinţă despre niciun alt eveniment dedicat dezbaterii operei sale. Cu doi ani înainte (2013), la Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, unde m-am licenţiat şi am obţinut doctoratul, am fost promotorul punerii în scenă a unei piese de teatru (un monolog) asupra lui Cioran, urmată de o dezbatere asupra autorului şi de o scurtă prezentare (făcută de Fernando Klabin) a istoriei şi culturii româneşti. În plus, trebuie menţionat teatrul: au fost realizate deja două piese din adaptări la opera lui Cioran.

Există încă multe rezistenţe din partea academiei de a lucra cu un autor precum Cioran. Probabil datorită hegemoniei unei anumite tradiţii franceze, de stânga, care privilegiază autori precum Sartre, Foucault şi Deleuze. Coordinatorul specializării mele, Luiz Felipe Pondé, i-a dedicat lui Cioran un semestru întreg al cursului său din programul de Știinţe Religioase. Alături de el trebuie menţionat José Thomaz Brum, care predă la Rio de Janeiro, referentul principal în ceea ce îl priveşte pe Cioran în Brazilia. Aş putea să îi menţionez de asemenea pe Paulo Piva şi pe Flamarion Caldeira Ramos, profesori universitari care simpatizează cu propunerea de a-l aduce pe Cioran în academie dar şi de a aduce academia la Cioran. Ambii au făcut parte din comisia doctoratului meu. Sunt intelectuali cu o producţie robustă asupra lui Cioran în ziare şi reviste. În orice caz, volumul de articole, cărţi şi lucrări academice despre Cioran este înca derizoriu în Brazilia. Încerc să contribui, pe cât îmi este posibil, publicând articole şi participând la congrese. Fiindcă a venit vorba de congrese, tocmai ce m-am întors de la al X-lea Encuentro Internacional Emil Cioran, realizat în luna octombrie a acestui an în Pereira (Colombia). Cred că mai avem mult până a ajunge la un astfel de eveniment aici, în Brazilia. În fine, am un proiect „în şantier”: o carte despre influenţele gnostice în gândirea cioraniană (argumentul specializării mele). Pe lângă aceasta, am un website (multilingv) dedicat lui Cioran: emcioranbr.org.

Traducere din limba portugheză braziliană de

Amelia Natalia Bulboacă

Anúncios

“Uma vanguarda centenária”: entrevista de George Popescu a Marco Lucchesi

Revista Brasileira – Revista da Academia Brasileira de Letras (fase VIII), abril/maio/junho de 2013, ano II, no. 75. [Pdf]

Revista Brasileira – Como o senhor interpreta o quadro atual da literatura romena?

George Popescu – Depois da queda do regime autoritário de Ceauşescu, a literatura romena expôs, junto a toda a sociedade, um momento de grande confusão: um forte sentimento de liberdade que os protagonistas – artistas em geral – haviam sonhado levou, de um lado, a uma negação acrobática das obras e personalidades daquela época e, de outro lado, à chegada de jovens artistas, da década de 1990, em busca de novos estilos literários, em especial na poesia. Criou-se um caso especial em torno da “literatura de gaveta”: esperava-se, ainda nos debates subversivos dos anos 1970-1980, que existissem manuscritos, obras-primas, escritos para uma época ulterior, com a (im)provável queda do regime. Na realidade o fenômeno infelizmente não se confirmou em nível das expectativas, entre poucos nomes e pouca produção, mas há o exemplo de dois livros-documento: um, O diário da felicidade, de Nicolae Steinhardt, e O diário de um diarista sem diário, do meu mestre e amigo Ion Sîrbu.
O interessante é que os dois autores foram vítima do regime autoritário nos anos 1950-1960, e morreram pouco antes do fim da ditadura. Também foram publicados outros livros, testemunhos do que os autores tiveram que enfrentar pela sua liberdade de expressão, embora tenha sido pouco, em relação ao que se esperava: algumas coletâneas de poemas de autores já famosos (como Marin Sorescu, que publicou um livro com o título Poesia escolhida pela censura), e algumas reedições de romances até então considerados “completos”, mas agora com fragmentos, páginas, capítulos etc. que haviam sido excluídos pela censura.

RB – Uma nova literatura e outros desafios?

GP – Não há dúvida. Mas com diversas passagens, como a do escritor Paul Goma, que representou um “verdadeiro caso”, tendo ele sido preso político por quase 20 anos. Depois da tentativa de agregar um movimento de resistência cultural aderindo à Carta de Praga, em 1977, ele se viu obrigado ao exílio em Paris e teve o seu nome proibido; seus livros, escritos na Romênia e depois na França, foram publicados no início da década de 1990. O fato de, embora lido e admirado por alguns, ter sido ignorado pela maior parte da crítica, a meu ver sugere um pouco daquela ambiguidade que marcou, às vezes de modo dramático, a difícil passagem da condição (de escritor) na opressão à plena liberdade. No entanto, o fenômeno mais impactante logo após dezembro de 1989 (o momento da derrota de Ceauşescu) foi um profícuo retorno à literatura do entreguerras, considerada unanimemente como a mais importante de toda a história cultural do país. Assim se refez não apenas uma conexão tão necessária e esperada em cinquenta anos de silêncio e de esquecimento, com gravíssimas consequências para o desenvolvimento normal de uma literatura – e de uma cultura –, que, com a generalização da década de 1930, passou a ser conhecida e apreciada na Europa, na França, na Alemanha e também na Itália. Trata-se da geração de Mircea Eliade, de E. M. Cioran, de Eugène Ionesco, para lembrar apenas de grandes nomes. Mas deve-se acrescentar, ao lado deles, um grande número de intelectuais, filósofos, estetas, poetas, narradores ativos em lugares vários, formados, alguns deles, em Paris ou na Alemanha, como, por exemplo, nos seminários de Heidegger. De resto, a literatura romena de hoje, “condenada à liberdade”, para retomar uma fórmula sartriana, usufrui e sofre do mesmo bem e do mesmo mal que a globalização lhe faz incidir em seu corpo e por toda parte, seja na Europa, na América Latina ou em qualquer lugar.

RB – Como a sua obra se insere nesse panorama?

GP – Quanto a mim, também me reconheço como um “caso”: tendo chegado ainda adolescente às revistas literárias, não fui publicado por uma década, as minhas propostas de poesia não estavam “alinhadas”, como se dizia; minha primeira publicação saiu apenas em 1984. Mas eu a reneguei, não porque não fosse minha, mas por ter feito um pequeno compromisso: rejeitada a maior parte dos poemas, eu me pus a escrever, em uma só noite, cerca de cinquenta poemas em “forma fixa” (era a sugestão da editora: o máximo que ela entendia e aceitava com a sua “cultura” poética). Eu fiz isso um pouco de gozação, mas, penso hoje, a verdadeira motivação havia chegado do grande poeta e amigo Marin Sorescu, que me convenceu a fazer isso para que depois eu tentasse publicar o livro censurado, que foi lançado em 1993, com o título nietzschiano A gaia ciência, e que considero minha verdadeira estreia. Mas em todos aqueles anos eu me ocupei de crítica literária, sobretudo na revista Ramuri, em Craiova, com Marin Sorescu como redator-chefe e onde também fui redator. Deste modo, pouco a pouco, continuei a escrever e publicar poesia e crítica literária.

RB – Sua nova edição de Blaga teve grande recepção dos leitores. Pode nos dizer quanto Blaga atinge a sua obra?

GP – Lucian Blaga é uma das mais discutidas, controversas e espetaculares personalidades da cultura romena do século XX. Poeta e pensador, igual e principalmente estudioso, na década de 1910 em Viena, profundo kantiano e, depois, antikantiano, nietzschiano, entre os primeiros leitores atentos e ao mesmo tempo, distante da exuberância do autor de Aurora, leitor atento de Husserl, Bergson, Dilthey, grande fruidor dos filósofos da arte da Alemanha, envolveu-se desde jovem com um projeto de dimensões e grandeza provocativas, a sistematização de um sistema filosófico (quando não se falava em sistemas), radicado no magma da tradição romena, bastante antiga, aquela de molde etnológico e sempre em confronto com as linhas mestras do pensamento europeu de seu tempo. No meu livro Lucian Blaga no paradigma da cultura europeia busquei confrontar suas ideias com aquelas de Heidegger, em primeiro lugar (cujo pensamento Blaga conhecia indubitavelmente, mesmo que tenha deixado poucas referências), além de outras direções do pensamento posteriores, como Ricoeur, Derrida e Lévy-Strauss. E acima de tudo o pensamento indiano e chinês, nos quais encontrava certa proximidade com a espiritualidade romena.

RB – Em que medida a vanguarda romena se faz presente, como chamada a uma constante saúde criativa? Suas relações com a vanguarda, até que ponto chegam e como se constroem?

GP – Ainda não conhecida em sua substância, a vanguarda histórica romena esconde surpresas, fontes de riqueza com a qual a literatura universal teria o que aprender. E não me refiro tanto aos nomes famosos (Tzara, Fondane, Celan, sem jamais esquecer Brâncuşi, não apenas o artista genial, mas também um exemplo de vida frugal, com um modo de pensar e de representar o mundo e a vida como um camponês romeno, do seu lugar de origem, próximo da minha cidade), mas a tantos outros que permaneceram aqui, na Romênia, e fizeram de seu gesto literário um verdadeiro desafio às convenções da moda. Um caso seria aquele de Urmuz, funcionário legista, de origem humilde e com uma vida anônima, que escreveu, nos primeiros anos do século XX, poucas, mas densas páginas de prosa de um absurdo totalmente ionesquiano e beckettiano. Gosto do forte retorno dos jovens literários, muitos de Craiova, às experiências da vanguarda romena. Descobrem, com espanto, e só agora, que a revolução aconteceu um século atrás. E espero – com certeza – que, com este retorno, se retome nova e merecida chance para a literatura futura do meu país. Penso nisso antes de tudo como uma saudável solução diante da crise de que muito se fala e pouco se sabe.

RB – O senhor escreveu muitas vezes sobre a autenticidade como valor, gesto ou categoria literária. Gostaria de ouvi-lo sobre isso…

GP – Exatamente diante da crise (de valores, temas, estilos, conteúdo etc.) considero que o contexto de autenticidade poderia trazer sugestões para um renascimento da escrita, religando-nos à tradição. Não se pode suprimir a literatura universal como patrimônio íntimo da nossa humanidade; para mim, a autenticidade não significa nem a descrição tal e qual da realidade cotidiana, nem tampouco um jogo derrisório, do vazio existencial, como todo o tédio que se encarna em uma sintaxe verbal. Na tradição romena, a geração de Eliade e Cioran preferiu elaborar uma estética que se reconhecia sob o nome de “trairismo”, do verbo a trai, que significa viver. Para mim, a autenticidade deve ser acrescentada à dimensão da escrita: o reconhecimento do autor no puro ato de escrever, como actante, protagonista, deus-criador que quanto mais se lança na matéria viva, mais se apercebe da instauração do ato de escrever, tomado em si mesmo, como sua forma de estar no mundo.

RB – Com as nossas latinidades tão próximas e distantes, que perspectivas podemos elaborar para uma agenda substancial voltada para o diálogo?

GP – Sempre retomo uma fórmula de Eliade, aquela gravada na fórmula da “centralidade da margem”, neste caso, das margens. Eliade usava esta fórmula para sublinhar que, nas várias religiões, aquilo que se apresenta em certo momento como margem (e marginal) busca tornar-se – e se torna também com o tempo – centro. Depois, Claudio Magris explica, ele também, em seu famoso ensaio sobre o império habsbúrgico, que, enquanto em Viena a libertinagem estava a ponto de arruinar toda a glória do império, nas margens, na Romênia, na Bucovina de Celan, e não apenas lá, como também na Trieste de Svevo, aquilo que podia seguir como verdadeira e válida substância da tradição habsbúrgica continuava bem guardada. Eis por quê, diante de nossas culturas, brasileira e romena, como extremos/margens da latinidade, a essência desta última conserva a melhor chance de ilustrar e restituir o que foi a substância da grande e indispensável tradição da cultura clássica virgiliana e horaciana. É verdade que a distância geográfica não nos ajuda, mas somos chamados a empreendimentos mais corajosos, para um esforço de interconexão, ao menos em nível cultural, que nos leve a um diálogo mais vivo, mais atento, aberto às nossas aventuras culturais e espirituais que não são menos promissoras ou menos importantes do que as outras.

Despre receptarea lui Cioran în Brazilia: Paulo Jonas de Lima Piva în dialog cu Fernando Klabin

Lapunkt.ro, 2 martie 2017

Fernando Klabin: Cum ati ajuns la gândirea lui Cioran, ce v-a atras atentia cel mai mult la acest gânditor?

Paulo Jonas de Lima Piva: Primul meu contact cu gândirea lui Cioran a fost, de fapt, o poticnire, o descoperire, o întâmplare. S-a produs prin celebra ediție a suplimentului “Mais!” din ziarul Folha de S. Paulo. În afară de mine, cred că mulți cititori ai lui Cioran l-au cunoscut astfel. Era o duminică din februarie 1995. Câteva luni mai târziu, Cioran a murit. Iar această întâlnire fusese foarte potrivită. Atunci, mă simțeam deranjat de soluțiile propuse de Nietzsche, Camus și Sartre pentru chestiunea nihilismului. Ei nu reușeau să fie convingători cu vorbăria aceea despre dincolo de om, umanism și angajament revoluționar. Mai degrabă mă seducea conștiința lui Antoine Roquentin, protagonistul din Greața lui Sartre. Dar acesta era un biet personaj, încarnare a unui Sartre care n-a existat niciodată, dar care s-a renegat pe sine prin intermediul marxismului. Tocmai în momentul acela apăruse suplimentul “Mais!”, oferindu-mi pasaje din Silogismele amărăciunii și din alte lucrari ale lui Cioran. Nu există soluție pentru nihilism! Așa simteam și așa gândeam, doar că nu găseam niciun ecou al acestei intuiţii în opera vreunui mare gânditor. Iar Cioran venise să spună – firește, într-un mod mult mai frumos – exact ceea ce gândeam eu. “Tipul ăsta e pentru mine”, mi-am spus în mine însumi. Iar, ziua următoare, o fericită surpriză: Tratat de descompunere și Silogismele amărăciunii erau de vânzare. La preț de nimic, pe o tarabă de cărți la Universitatea din São Paulo. N-am scăpat ocazia. Mi-am cumpărat cele două cărți și am ieșit de acolo practic devorându-le. În clipa aceea, i-am lăsat de o parte pe Nietzsche, Camus, Sartre și Roquentin însuși …

Gândirea lui Cioran gaseste un teren fertil în Brazilia? Care dintre aspectele ei sunt cele mai discutate?

Din punctul de vedere al filosofiei universitare, cu excepția unor șarlatani care apar ici și colo, există câțiva cercetători serioși precum José Thomaz Brum, Flamarion Ramos, Rodrigo Inácio Menezes și dumneavoastră, fiecare la modul său, care muncesc cu rigoare și creativitate analizînd opera lui Cioran. Interesul pentru studierea operei lui crește în rândul studenților de Filosofie, fie la nivelul de inițiere științifică, fie la masterat. Ceea ce mă deranjează este faptul că sunt unii habotnici care încearcă să-l instrumentalizeze pe Cioran înspre religie. Cioran ar muri de râs în faţa unei asemenea întreprinderi…

L-am putea considera pe Cioran un Pyrrhon al secolului 20?

Deși, în opinia mea, scepticismul pe care îl are Cioran în vedere este cel al lui Pyrrhon și nu acela al adepţilor lui Sextus Empiricus și al academicilor atunci când se referă la sceptici, tind să-l înțeleg pe Cioran, din ce în ce mai mult, drept un sofist. Dar sofist nu în sensul acela stupid născocit de Socrate, Platon, Aristotel și de întreaga narativă dominantă din istoria filosofiei, ca și cum ar fi vorba de un palavragiu ordinar, un șmecher pus să câștige cu orice preț disputele teoretice. Ci sofist în sensul care i-a fost acordat de Michel Onfray și de alții acestui curent. Adică, un filosof, un filosof lucid, relativist, care a realizat faptul că filosofia este, înainte de toate, un discurs, o împletitură de cuvinte și semnificații, așadar, o simfonie de viduri.

Sunt unele persoane din mediul academic care nu-l iau pe Cioran în serios. Cioran însuși nu se considera, în mod deschis, un filosof. Considerați că discuțiile despre opera lui în mediul academic sunt binevenite şi necesare?

Nici Cioran nu prea lua în serios tratamentul dat filosofiei de către universitate. În opinia mea, pentru Cioran filosofia era mai degrabă un mod de viață, o viață filosofică, o înțelepciune de viață, așa cum cinicii și scepticii în maniera lui Pyrrhon au înțeles-o și au trăit-o. E de ajuns să amintim faptul că Cioran s-a dus în Franța cu o bursă de studii și, în loc să se închidă în biblioteci pentru a-și scrie teza, și-a cumpărat o bicicletă pentru a cutreiera țara. Între cărți și viață, Cioran, atunci, pe cât de pesimist putea să fie, a ales viața. Și, referitor la prezența gândirii lui Cioran în viața universitară: da, o socotesc importantă. Reflecții lucide sunt mereu binevenite acolo unde există o mare tendință către dogmatism și alienare.

Cioran a fost considerat cel mai mare stilist al limbii franceze din secolul al XX-lea, desi româna fusese limba sa maternă și idiomul primelor sale lucrări. Se poate vorbi despre Cioran fără să vorbim despre exilul lui?

Gândirea lui Cioran mi se pare a fi foarte biografică și idiosincratică. În acest sens, nu numai exilul, ci și simpatia lui pentru fascismul românesc (o idioțenie din tinerețe, mai târziu admisă chiar de el însuși) și copilăria lui, pe care el o portretizează întotdeauna drept un paradis, l-au influențat într-o manieră determinantă. Și spun aici “idiosincratic” în sensul pozitiv.  Filosofia lui este o mărturisire a unor stări psihofiziologice ale conștiinței, a unor relatări de impresii, entuziasme și frustrări. E de ajuns să amintim importanța pe care el i-o acordă insomniei, o dramă destul de personală, în elaborarea ideilor sale.

În opinia dumneavoastră, cum se raporteză Cioran la Dumnezeu? Este un ateu sau un provocator?

Da, Cioran este un provocator, există reflecții atee în opera sa, dar sunt și reflecții care sfidează ateismul însuși. De altfel, Cioran gândește împotriva lui însuşi, desfășurând experimente reflexive. Așadar, Cioran nu este un ateu stricto sensu ca Jean Meslier, Holbach, Dawkins sau Michel Onfray. Dar nici nu este un sceptic, și cu atât mai puțin un mistic sau un cinic, poate nici măcar un sofist, așa cum tind să-l interpretez. Cioran este Cioran. Aceasta este, poate, singura caracterizare care i se cuvine. În ceea ce privește, în mod specific, chestiunea lui Dumnezeu, el mi se pare a fi mai degrabă un agnostic, cineva care privește metafizica ca un joc de cuvinte amăgitoare, fără vreun substrat obiectiv, îndemnat de un sentiment megalomaniac și zadarnic către absolut. Iar ateismul este și el metafizică.

În ce fel studiul gândirii lui Cioran poate fi benefic în Brazilia?

Cred că manieră cea mai bună nu este prin proliferarea mai multor exegeze despre gândirea sa. Socotesc că cea mai mare contribuție din partea specialiștilor lui brazilieni este să continue munca pe care José Thomaz Brum și dumneavoastră o realizați, adică aceea de a traduce în modul cel mai riguros și respectuos cu putință lucrările lui Cioran care, pentru publicul brazilian, încă rămân în franceză și în română. Mult a fost deja tradus, dar e puțin față de ceea ce a scris el. Cioran n-are nevoie de intermediari. Cu totul altfel decât Heidegger, Hegel și toții filosofii care iubesc jargoanele obscure și, așadar, care au nevoie de specialiști pentru a fi înțeleși, Cioran poate fi citit direct de la sursă.

Traducere din limba portugheză braziliană de Ferdinand Brotstadt

PROFIL: Paulo Jonas de Lima Piva, 45 ani, este doctor în Filosofie al Universității din São Paulo, profesor de Filosofie la Universitatea Federală ABC și a semnat următoarele lucrări:O ateu virtuoso: materialismo e moral em Diderot (Discurso Editorial, 1999) [Ateistul virtuos: materialism și morală la Diderot],Ateísmo e revolta: os manuscritos do padre Jean Meslier (Alameda Editorial, 2006) [Ateism și revoltă: manuscrisele preotului Jean Meslier], , precum și mai multe articole de promovare a gândirii lui Emil Cioran.

Cioran şi tradiţia pesimismului: Joshua Foa Dienstag în dialog cu Ciprian Vălcan

Cultura literară, nr. 498 din 18-decembrie-2014

Joshua Foa Dienstag este profesor de Political Science and Law la University of California, Los Angeles.  A publicat volumul Pessimism: Philosophy, Ethic, Spirit, precum şi alte cărţi si articole despre istoria filosofiei politice, film şi postmodernism.  În prezent este  fellow la Center for Advanced Study in the Behavioral Sciences la Stanford University.

Ciprian Vălcan: Cum aţi descoperit opera lui Cioran ?
Joshua Foa Dienstag: Cunoşteam vag câte ceva din opera lui Cioran încă de acum câţiva ani, înainte să încep să o aprofundez în mod serios. Majoritatea cărţilor sale scrise în limba franceză au fost publicate şi în limba engleză şi îmi aduc aminte în special de momentul în care a apărut Lacrimi şi sfinţi (în 1995): a atras numeroase recenzii şi, pentru puţin timp, Cioran s-a bucurat de ceva atenţie şi în Statele Unite. Până în acel moment, avusesem intenţia de a scrie despre pesimism, dar nu făcusem prea multe în legătură cu acest subiect. Cred că am cumpărat cartea şi poate că am răsfoit-o, iar apoi am lăsat-o pe un raft. Mai târziu, când am început cercetarea pentru cartea care în cele din urmă s-a numit Pesimism: Filosofie, Etică, Spirit (Princeton University Press, 2005), am început să văd că numele lui Cioran este menţionat în diverse locuri şi m-am convins că trebuie să mă familiarizez cu opera lui. Am început cu predatul şi am discutat   Despre neajunsul de a te fi născut într-un seminar, iar până la sfârşitul semestrului am ştiut atât că voiam, cât şi că trebuia să îi acord mai multă atenţie lui Cioran. Mi-a fost foarte clar că  el făcea parte dintr-o tradiţie pesimistă mai mare, aşa încât am vrut să atrag atenţia asupra unuia dintre cei mai  importanţi reprezentanţi din secolul XX.

C.V.: Cum interpretaţi opera lui Cioran ?
J.F.D.: Pentru mine, primul pas înspre înţelegerea perspectivei lui Cioran este să înţeleg tradiţia din care el face parte. Stilul său aforistic nu se pretează la multe citări, aşa încât cred că unii cititori care cunosc mai puţin această tradiţie ar putea crede că Cioran este în întregime sui generis.  Însă pentru cineva care cunoaşte tradiţia pesimismului (care, pentru mine, începe cu Rousseau şi îi include pe Leopardi, Schopenhauer, Nietzsche şi Unamuno, printre alţii), nu este ca şi cum Cioran şi-ar ascunde influenţele. Multe dintre subiectele care îl preocupă pe Cioran în mod special – conştiinţa timpului, suicidul, plictiseala, decăderea – sunt subiecte pe care o parte a filosofiei moderne le ia în serios de mult timp. Şi, bineînţeles,  Cioran a fost extrem de bine educat în spiritul acestei tradiţii, în România… [+]

“Wakefulness and Obsession: An Interview with E.M. Cioran” (Michael Jakob)

Wakefulness and Obsession: An Interview with E.M. Cioran
Author(s): MICHEL JAKOB, E.M. Cioran and Kate Greenspan
Source: Salmagundi, No. 103 (SUMMER 1994), pp. 122-145

E.M. Cioran, born in 1911 in Rasinari, Rumania,arrived in Paris in 1937 and has produced over many years what Susan Son tag has called “a new kind of philosophizing [whose foremost exemplars are Kierkegaard, Nietzsche, and Wittgenstein]: personal…, aphoristic, lyrical, anti-systematic.” His books include The Temptation To Exist, A Short History Of Decay, The Fall Into Time, The New Gods, and The Trouble With Being Born. The Nobel Prize-winning poet St.-John Perse has written that Cioran is “one of the greatest French writers to honor our language since the death of Paul Valéry.”

I: Emile Cioran, I am quite conscious of the difficulty of conducting a discussion with you, that is, of seeking a dialogue with someone who does not believe in dialogue and for whom – I hope I am quoting you in some measure correctly – each encounter represents a kind of crucifixion. But in spite of this reservation and in the spirit of it, I should like to try and to begin with something that lies far in the past, with Rumania, with your growing-up between nations, between Rumania, Hungary, and Germany… Is anything of your childhood still present to you?

I: It is quite extraordinarily present to me. I was born in a village in the Carpathians, twelve kilometers distant from Sibiu-Hermannstadt, and loved this village intensely. When I had to leave it at the age often to go to the gymnasium in Sibiu, my world collapsed. I will never forget the day, or, rather, the hour in which my father brought me to Sibiu: we had rented a horse-drawn wagon for the purpose and I wept during the entire journey , wept incessantly, for I had a sort of premonition that Paradise had been lost. This village in the mountains, you see, had for me as a boy an enormous advantage: after breakfast I could simply disappear until midday and an hour after lunch I disappeared again. I wandered through the mountains, went simply everywhere, and this state of affairs lasted until, as I said, my tenth year. There was another “advantage”: when my parents, as Rumanians, were deported by Hungary during the war, we children, my sister, my brother, and I, stayed with my grandmother and with her we were really completely free. It was an ideal epoch for me. During this time I loved the peasants, the shepherds, more than anything. I had a real passion for them and when I had to leave that world, I had the clear premonition that something irretrievable had been destroyed. I wept and wept; I will never be able to forget it as long as I live. Sibiu was just twelve, or at the most fourteen, kilometers from my native village of Râsinari, but I knew quite certainly that a catastrophe had occurred. [+]

Interview: “Talking to a Philosopher About Why We Don’t Have the Words to Discuss Suicide” (Simon Critchley)

“Death and suicide are still things surrounded in silence, or just a kind of fake seriousness. It’s a profound social problem.” (Simon Critchley)

VICE Magazine, 12 Nov 2015

In 2014, the day after Robin Williams committed suicide in his home, the number of calls to a suicide hotline in the US doubled from 3,500 to 7,400. Earlier this year, a study found that more middle-aged white people in the US are committing suicide than ever before. In the UK, a study by the charity CALM (Campaign Against Living Miserably) shows that 12 men are ending their own lives everyday and that suicide remains the single biggest cause of death in men under the age of 45 in Britain.

It’s in this light that the philosopher Simon Critchley has written his book Notes on Suicide, in which he deconstructs the stigma, the clichés, and the romance around ending your own life. Critchley has experience in this area; he was responsible for a (tongue in cheek) “Suicide Note Creative Writing” class as part of his month-long School of Death (a prod at Alain de Botton’s School of Life), in which he analyzed the suicide note as a literary genre and got people writing their own. He talked to VICE about the high-profile suicides of recent times, what it is to write a suicide note, and whether even just talking about suicide can act as a catalyst to the act.

[…]

In your book, Notes on Suicide, you say that suicide is the last act of an optimist. Can you explain that a little?

The idea is adapted from the bleakest writer, Emil Cioran, a Romanian aphorist. He deals with the pessimist’s reputation for suicide, in that something is going to be solved by your death, or something will be saved or changed. And that’s one of the delusions that’s often driving a suicidal act—that your death matters. Cioran very coolly notes that nothing will be saved by your death. You know, who do you think you are? Why not calm down and observe the elegance of the melancholy spectacle of the world, which lays out so deliciously in front of us, and linger a while?

[+]

Conversación con Helga Perz

“La paradoja de mi naturaleza es la de que siento pasión por la existencia, pero al mismo tiempo todos mis pensamientos son hostiles a la vida. Desde siempre he adivinado y sentido el lado negativo de la vida, el de que todo es vacío.”

Cioran (Conversación con Helga Perz)

«Ein Gespräch mit dem Schrifsteller E.M. Cioran.» Publicada en el diario alemán Süddeutsche Zeitung, 7 y 8 de octubre de 1978.

Señor Cioran, ¿es la del sentido una cuestión que haya que evitar a toda costa?

Esa cuestión me ha atormentado toda mi vida, pero no he encontrado respuesta alguna. Después de haber leído y reflexionado no poco, he llegado a la misma conclusión que el campesino del Danubio o los analfabetos de la prehistoria: no hay respuesta. Hay que resignarse a ello y soportar la vida tal como viene.

¿Acaso no tiene una dimensión alentadora la conciencia de ser incomprendido y deber seguir siéndolo, como lo demuestran los esfuerzos sin cesar renovados para explicarse, y no podríamos deducir de ello un interés inquebrantable por el sentido?

Yo estoy un poco influido por el taoísmo, según el cual debemos imitar el agua. No hacer ningún esfuerzo y tomarnos la vida con calma. Pero por mi temperamento soy todo lo contrario de eso: un poco histérico, un epiléptico frustrado en cierto modo, en el sentido de que no he tenido la suerte de serlo. Si hubiera tenido una verdadera enfermedad, habría sido una liberación para mí. Pero he tenido que vivir siempre desgarrado interiormente, porque no he encontrado una salida fuera de mí, y con una gran tensión, contraria a mi visión de la vida. Aunque tengo una concepción sombría de la vida, siempre he tenido una gran pasión por la existencia, una pasión tan grande, que se ha invertido en una negación de la vida, porque no tenía los medios para satisfacer mi apetito de vida. Así, que no soy un hombre decepcionado, sino un hombre interiormente abatido por demasiados esfuerzos. La pasividad era para mí un ideal inaccesible. Me han preguntado por qué no opto por el suicidio, pero, para mí, el suicidio no es algo negativo. Al contrario. La idea de que existe el suicidio me ha permitido soportar la vida y sentirme libre. No he vivido como un esclavo, sino como un hombre libre.

Pero, ¿no demuestra eso que es usted un fanático de la vida?

La paradoja de mi naturaleza es la de que siento pasión por la existencia, pero al mismo tiempo todos mis pensamientos son hostiles a la vida. Desde siempre he adivinado y sentido el lado negativo de la vida, el de que todo es vacío. He sufrido fundamentalmente de tedio. Tal vez sea innato, nada puedo hacer. La palabra francesa que designa eso es absolutamente intraducibie: cafard («desánimo»). Tengo cafard. Nada puede hacerse contra eso. Tiene que pasar por sí solo.

Señor Cioran, la vida, con los años, ¿se ha vuelto más sencilla o más difícil para usted?

Imagínese: más sencilla. Mi infancia era el paraíso terrenal. Nací no lejos de Hermannstadt, en un pueblo de montaña rumano, y estaba constantemente fuera de casa, de la mañana a la noche. Cuando tuve que abandonar aquel pueblo a los diez años para ingresar en el instituto, tuve la sensación de una gran catástrofe. Lo peor llegó cuando tenía dieciséis o diecisiete años. Mi juventud fue en verdad una catástrofe. Empecé a padecer insomnio y no estaba en condiciones de hacer nada. Pasaba todo el día acostado. El contraste con mi infancia fue una gran experiencia para mí. Pero ahora, a partir de —digamos— los cincuenta años, me siento más feliz, pues ya no vivo en la misma tensión. Lo considero una derrota. Antes yo era como un demonio, podía venirme abajo en cualquier momento, pero vivía de verdad intensamente.
En comparación con el joven que fui, ahora soy, en una palabra, lo que los franceses llaman un raté («fracasado»), alguien que ha malogrado su vida —un pobre hombre— por esa idea grandiosa que tengo de mi juventud.

¿Y nunca ha recuperado la armonía de su infancia?

No, pero la recuerdo como algo totalmente perdido, como algo sucedido en un mundo anterior. Me parece tan lejana en el pasado y al tiempo tan presente… Como todas las personas de edad, recuerdo con mucha exactitud mi infancia, pero como algo absolutamente alejado: algo que no es siquiera mi vida, sino otra vida, una vida anterior. Si hubiese tenido una infancia triste, habría sido mucho más optimista en mis ideas, pero siempre he sentido, inconscientemente incluso, ese contraste, esa contradicción, entre mi infancia y todo lo que vino a continuación. Eso me destruyó interiormente en cierto modo.

¿La nostalgia del paraíso perdido?

Sí. Hay tres lugares que son importantes para mí: París, Dresde y esa región de Hermannstadt en la que nací. París me fascinaba; cuando era joven, quería ir a París y vivir en París. Lo logré, pero hoy estoy un poco cansado de esta ciudad, llevo demasiado tiempo viviendo en ella. Dresde era la ciudad que más me gustaba, después de París. Hermannstadt queda más o menos fuera de mi alcance. Podría volver a ella, pero no quiero. Ya no tengo patria. Pero el lugar en el que pasé mi infancia está, para mí, tan presente como si lo hubiera visto hace unos días.

Usted dijo un día que ése era el mundo del antiguo Imperio austrohúngaro. ¿Significa todavía algo para usted ese estilo de vida?

En el fondo, ya nada tiene significado para mí, vivo sin porvenir. El futuro está excluido para mí en todos los sentidos; en cuanto al pasado, es en verdad otro mundo. No vivo, hablando propiamente, fuera del tiempo, pero sí como un hombre detenido, metafísica y no históricamente hablando. Para mí no hay ninguna salida, porque carece de sentido que haya una salida. Así, vivo como en un presente eterno y sin objeto y no soy desgraciado por carecer de objeto. Los hombres deben habituarse a vivir sin objeto y no es tan fácil como se cree. En todo caso, es un resultado. Creo que mis pensamientos se reducen a eso: vivir sin objeto. Por eso escribo muy poco, trabajo poco, siempre he vivido al margen de la sociedad, soy apátrida y está bien así. Ya no necesito una patria, no quiero pertenecer a nada.

Señor Cioran, ¿no son siempre las reflexiones sobre la muerte una forma de conjurar el miedo? Puesto que no tenemos otra cosa que la vida, ¿hemos de estar por fuerza aterrados por la muerte?

Cuando yo era joven, pensaba en la muerte en todo momento. Era una obsesión, incluso cuando comía. Toda mi vida estaba bajo el imperio de la muerte. Ese pensamiento nunca me ha abandonado, pero con el tiempo se ha debilitado. Sigue siendo una obsesión, pero ya no es un pensamiento. Le doy un ejemplo: hace unos meses, conocí a una señora y hablamos de un conocido común, alguien a quien yo no había visto desde hacía mucho tiempo. Ella decía que valía más que no volviese a verlo, pues era muy desgraciado. No dejaba de pensar en la muerte. Yo le respondí: «¿En qué otra cosa quiere usted que piense?». A fin de cuentas, no hay otro tema. Desde luego, es mucho mejor no pensar en ella, pero nada hay de anormal en hacerlo. No hay otro problema. Precisamente porque yo he estado a la vez liberado y paralizado por ese pensamiento de la muerte, no he hecho nada en mi vida. Cuando se piensa en la muerte no se puede tener una profesión. Sólo se puede vivir como he vivido yo, al margen de todo, como un parásito. La sensación que siempre he tenido ha sido la de inutilidad, de falta de objeto. Podemos decir que es enfermizo, pero lo es sólo en sus efectos, no desde un punto de vista filosófico. Filosóficamente, es de lo más normal que todo nos parezca inútil. ¿Por qué habríamos de hacer algo? ¿Por qué? Creo que toda acción es fundamentalmente inútil y que el hombre ha frustrado su destino, que era el de no hacer nada. Creo que el único momento justo en la historia es el periodo antiguo de la India, en el que se hacía una vida contemplativa, en el que se contentaban con mirar las cosas sin ocuparse nunca de ellas. Entonces la vida contemplativa fue verdaderamente una realidad.

Pero, ¿no querría decir eso que cada cual vive exclusivamente para sí y no está nunca ahí para algún otro?

No, no. Yo no soy egoísta. Esa no es realmente la palabra apropiada. Yo soy compasivo. El sufrimiento de los demás tiene sobre mí un efecto directo. Pero, si mañana desapareciera la humanidad, me daría igual. Recientemente, he escrito incluso un artículo al respecto: «La nécessaire catastrophe» («La catástrofe necesaria»). La desaparición del hombre es una idea que no me desagrada.

¿Son importantes los amigos para usted?

Sí, tengo muchos y buenos amigos, a los que veo con mucho gusto, pues sólo podemos descubrir nuestros propios defectos gracias a los amigos. Para mejorarnos interiormente basta con observar bien a nuestros amigos. Yo estoy muy agradecido a todos mis amigos, a los que aprecio enormemente, pues he hecho todo lo posible para no tener los mismos defectos que ellos. Pero no lo he logrado. La amistad sólo tiene sentido cuando no somos como nuestros amigos. Hay que ser diferentes de ellos. ¿De qué serviría la amistad, si no?

¿Sus amigos han sido siempre modelos negativos para usted?

Todas las personas son modelos negativos. Nadie es un santo. Pero la amistad debe ser fecunda, pues nuestros amigos son los únicos seres humanos a los que conocemos íntimamente. El ejemplo de nuestros amigos debe ser útil para nuestra propia educación.

Señor Cioran, un conflicto fundamental en el hombre es el debido a que el resultado de sus reflexiones no sea siempre conforme a lo que siente, a que haya siempre divergencias al respecto. ¿Puede remediarse ese conflicto y podríamos considerar los momentos en que el saber y el sentimiento coinciden como cimas en una vida humana? ¿O rechaza usted eso también?

El saber y los sentimientos raras veces hacen buenas migas. Para mí, sólo ha habido un descubrimiento en la historia mundial. Se encuentra en el primer capítulo del Génesis, donde se habla del árbol de la vida y del árbol del conocimiento. El árbol del conocimiento, es decir, el árbol maldito. La tragedia del hombre es el conocimiento. Siempre he notado que, cada vez que tomo conciencia de algo, el sentimiento que tengo al respecto resulta debilitado. Para mí, el título más hermoso que se haya dado jamás a un libro es Bewusstsein als Verhängnis («La conciencia como fatalidad»). Lo escribió un alemán, el libro no es bueno, pero ese título es la fórmula que resume mi vida. Creo haber sido hiperconsciente toda mi vida y en eso estriba su tragedia.

¿Hay aún, aparte de la filosofía, alguna ciencia que le interese?

No. ¿Sabe lo que me interesa? He leído un número incalculable de Memorias. Me interesa todo lo que sea relato de una vida, autobiografía, y me gusta mucho oír a alguien contarme su vida, decirme cosas de las que no hable con nadie. No hace mucho recibí una carta sorprendente de una señora. Me escribía que yo era su dios, el hombre más grande que jamás haya existido y otras locuras por el estilo. Yo no quería responderle. Y después sentí deseos de conocerla y vino a verme. Pasó cuatro horas contándome su vida con detalles increíbles, que aún no había revelado nunca a nadie, estoy seguro. Parecía un poco trastornada, lo reconozco, pero me fascinó. Por mi parte, apenas dije palabra. Al final, le pregunté por qué me contaba todo eso. Yo no había sido nunca sino un escritor entre otros y ni siquiera grande. Me respondió: «Hace tres o cuatro años el azar me hizo descubrir su libro Del inconveniente de haber nacido y, antes incluso de haberlo leído, ¡supe que era mi libro!». Y después se fue, aquella enferma cuya vida conocía yo ya. Como ve, me interesa la gente, pero sólo cuando está perturbada o cuando se encuentra mal.

Pero, ¿acaso no es algo que le ocurre a toda persona adulta, lo de encontrarse mal?

Sí, pero en grados diferentes. Tiene que haber habido un golpe duro en una vida. Esa señora anciana me gustaba como alguien que se encontraba de verdad mal y porque me dijo cosas que no volverá a contar nunca a nadie. Era algo excepcional y, si me pregunto qué me gusta más en la vida, son sin lugar a dudas esos encuentros excepcionales en los que nos lo decimos todo: con gente a la que cuento todo y que me cuenta todo. Para mí, tal vez sean la única justificación de la vida, esos encuentros excepcionales, y tal vez sean también el mayor éxito de la mía, si es que puedo hablar de éxito.

Pero, ¿no compromete a nada ese encuentro excepcional?

No, pero tiene una dimensión transcendente. Es como si sucediese en otro planeta, fuera del tiempo. Carece de historia: ni antes ni después. Hay algo eterno en ella.

Fuente: CIORAN, E. M., Conversaciones. Trad. de Carlos Manzano. Barcelona: Tusquets, 1996, p. 27-32.